Mẫu thiết kế hóa đơn:

Mẫu 1:
thiet-ke-hoa-don
Mẫu 2:
thiet-ke-hoa-don1