Thiết kế tờ rơi mây tre đan, tranh thêu, thủ công mỹ nghệ

Khách hàng: Công ty TNHH Rovina
Địa chỉ: 20/5 Street.Starickogo, Odessa, Ukraine
Hotline:+380934029290
website: http://rovina.od.ua/

Rovina cung cấp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, được nhập khẩu từ Việt Nam.

Sản phẩm của Rovina được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như: Đồ sứ, đồ gỗ, chất liệu sừng, hàng mây tre đan, chất liệu vải (tranh thêu).

Leave a Comment